UITVERKOCHT

Privacyverklaring

Omdat we uw privacy belangrijk vinden, lichten we u toe hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites, waarvoor deze Privacyverklaring niet geldt en waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer u die zelf verstrekt, en dit in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Dit kan door het invullen van een contactformulier of enquête, of in kader van de ondertekening van een overeenkomst.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons ondertekende, voor algemene klanten- en leveranciersadministratie en marketingdoeleinden. Ook onze medewerkers die deze persoonsgegevens verwerken, hebben zich ertoe verbonden deze enkel te verwerken in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Alleen in het kader van wettelijke verplichtingen worden persoonsgegevens meegedeeld aan overheidsinstanties.

Nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen

Wij informeren u graag over onze activiteiten en onze projecten via nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen. U kan zich hiervoor evenwel op elk moment uitschrijven. U vindt bij elke elektronische communicatie onderaan de mogelijkheid om u uit te schrijven, of u kan hiervoor een verzoek per email te richten aan benjamin@pro6vastgoed.nl. Recht op verzet, inzage, aanpassing en verwijdering Naast de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrieven, mailings en andere uitnodigingen (recht op verzet), heeft u ook het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, om deze aan te passen, of nog, te verwijderen. U kan deze rechten uitoefenen, door een verzoek per email te richten aan benjamin@pro6vastgoed.nl. Om misbruik te voorkomen, wordt gevraagd om u adequaat te identificeren.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen en afbeeldingen, kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen op ieder moment zonder kennisgeving worden aangebracht. Alle afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Vragen en contact

Voor alle vragen i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons via email contacteren: benjamin@pro6vastgoed.nl.

Inschrijven?

Heeft u interesse in één van de woningen?
Schrijft u zich dan zo snel mogelijk in.

Top